Работно време от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 часа
Адрес
гр.Априлци, ПК 5641,обл. Ловеч
ул.Търговска № 6
Контакти тел.: 06958 23 12
факс: 06958 23 13
email: dlsrusalka@abv.bg

mzh

iag

eu

Сигнали за корупция и нарушения в
горите може да подадете на телефон
0800 20 800
или подайте сигнал онлайн